LPG verdamper vervangen en afstellen

De verdamper van de LPG installatie heeft niet het eeuwige leven. Na vervanging moet de gasinstallatie weer afgesteld worden. Afstellen van de gasinstallatie kan ook zonder specialistische meetapparatuur.
Discussie en vragen op het Citroen Forum